Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Galerie&snooker kafé KOULE

Nejdříve v rychlosti zjednodušeně nejdůležitější pravidla.

1. Umístění koulí a body za potopení (pts = points - neboli bodů)

bílá = hrací koule (tágová) nepotápí se

červená = 1 bod   se nevrací po potopení na stůl

Ostatní jsou zvané barevné koule – dokud jsou ve hře nějaké červené koule, barevné se vrací po potopení na svůj bod. 

2. Hra: Dvě skupiny nebo hráči hrají proti sobě. Vyšší počet bodů rozhoduje o vítězi. Pomocí losování se určí, kdo začne hru.

3. Začáteční strk: Bílá koule se postaví kamkoli do půlkruhu (D) a může být zahrána jakýmkoli směrem. Při každém zahajovacím strku musí být vždy zahráno bílou do červené koule, pokud jsou ještě červené koule na stole. Po potopení zůstávají červené koule v dírách.

4. Další strk: Je-li červená koule potopena (1 bod) následuje barevná (ne červená) koule. Bodová hodnota barevné koule pak bude hráči při jejím potopení připsána. Po potopení barevné koule musí být opět zahrána červená koule, a tak dokola. Tedy červená, barevná, červená, barevná. (Např. červená, černá, červená, černá, ..)

5. Vracení koulí:  Dokud jsou ve hře červené koule, musí být barevná koule vrácena ihned po jejím potopení zpět na své základní místo. Po potopení i poslední červené koule, vrací se i barevná koule potopená bezprostředně za poslední červenou koulí. Pak musí být potápěny barevné koule v pořadí od žluté po černou (podle bodové hodnoty) a tyto pak zůstávají v dírách.

6. Výměna hráčů:      K výměně dochází při nepotopení koule na řadě, či po každé chybě. Chybami jsou např:     potopení bílé koule,           nezasažení cílové koule,            potopení nesprávné koule,            zasažení nesprávné koule,    přeskočí-li koule přes mantinel,             potopení dvou koulí (vyjma dvou červených),         je-li zahráno dříve, než se koule ustálí nebo než je vrácena některá z barevných koulí                     

7. Body za chybu soupeře: (Trestné body) se liší podle bodové hodnoty té koule, která měla být potopena (nebo do ní mělo být hráno) nebo té koule, která byla omylem potopena (nebo do ní bylo omylem hráno). Nejnižší pokutou jsou ale v každém případě 4 body. Trestné body se připisují protihráči jako body kladné a neodebírají se hráči, který se chyby dopustil.

8. Průběh hry: Každý hráč, který se ujímá hry musí poprvé zahrát do červené koule. Je-li potopena, může zahrát do jakékoli (nejlépe nejvyšší) barevné koule a potopit ji tak, aby zůstal v náběhu a mohl hrát dále. Jde tedy o to nahrávat si bílou kouli odrazem o kouli potápěnou do pozice na další kouli na řadě dle vlastního výběru.

9. Snooker: Hráč se nachází v pozici "Snooker" (blokovaná pozice), jestliže nemůže zasáhnout přímým strkem žádnou "správnou" kouli. Ze "Snookerové" pozice lze hrát kouli na řadě pouze hrou přes mantinel.

10. Vynucené opakování: Nemůže-li se hráč dostat ze "snookru", může ho jeho soupeř nechat po chybě dále opakovat z původní pozice, a tak sbírat další body z chyb soupeře. Blokování do snookeru je součástí strategie hry

 

A nyní kompletní pravidla včetně všech různých situací atd. tak, jak je uvádí mezinárodní snookrová asociace.

 

Hra

1. Popis

Snooker se hraje na anglických kulečníkových stolech a může být hrán dvěmi nebo více hráči.
Body jsou udělovány za skórující strky nebo fauly soupeře.
Vítězem je hráč ( team ), který dosáhl nejvyššího skóre, nebo mu bylo vítězství přiřknuto podle pravidla IV. 2.
Všichni hráči používají stejnou BÍLOU Cue-ball a dalších 21 koulí.

Bodování:
 • červená koule 1 bod
 • žlutá koule 2 body
 • zelená koule 3 body
 • hnědá koule 4 body
 • modrá koule 5 bodů
 • růžová koule 6 bodů
 • černá koule 7 bodů


Skórující strk je takový strk, při kterém je utopena červená koule, následně barevná, dokud nejsou všechny červené koule utopeny a barevné odehrány ( utápěny ) v bodovém pořadí.

2. Rozestavení koulí

Na začátku každé hry jsou koule rozestaveny následovně:
ČERNÁ - vrchní bod, RŮŽOVÁ - pyramidový bod, MODRÁ - centrální bod, HNĚDÁ - střed Baulk-line, ZELENÁ - levý vrchol a ŽLUTÁ - pravý vrchol "D". ČERVENÉ koule jsou nastaveny v trojúhelníku; koule v rohu trojúhelníku je postavena co nejblíže ke kouli růžové ( nesmí se dotýkat ) a základna trojúhelníku je rovnoběžně s horním krátkým mantinelem.

3. Způsob

 1. hráči jsou povinni určit své pořadí ve hře a toto dodržovat po celou hru
 2. první hráč hraje s Cue-ball v ruce a hra začíná prvním strkem
 3. Cue-ball - musí jako první zasáhnout kouli na řadě a
  - nesmí spadnout do kapsy
 4. koule, která není na řadě, nesmí spadnout do kapsy
 5. každý první strk v náběhu je koule na řadě koule červená
  je-li červená koule utopena, je skórující (může být utopeno i více červených naráz)
 6. je-li červená koule utopena, další koulí na řadě je koule barevná. Barevná je znovu nastavena.
 7. dokud nejsou všechny červené koule utopeny, náběh pokračuje utápěním červených a barevných střídavě
 8. jestliže hráč v náběhu neskóruje nebo chybuje, další hráč pokračuje z pozice Cue-ball
 9. barevné koule potom přicházejí na řadu podle vzestupného pořadí svých hodnot ( III.1.),a jsou-li utopeny zůstávají v kapsách
 10. zůstane-li na stole pouze černá koule, vnoření nebo faul končí hru
  v případě nerozhodného skóre
  - černá se znovu nastavuje
  - hráči losují
  - hráč v náběhu hraje z ruky
  - další utopení nebo faul končí hru
 11. hráč v náběhu je povinen zasáhnout kouli na řadě nejlépe jak umí.

Dosáhne-li rozhodčí přesvědčení, že bylo pravidlo porušeno, ohlásí faul a minutí.

4. Hra z ruky

při hře z ruky musí být Cue-ball odehrána z pozice uvnitř "D"

5. Zásah dvou koulí naráz

dvě koule, jiné než červené nebo free ball a koule na řadě, nesmí být zasaženy naráz

6. Nastavení

 1. má-li být barevná koule znovu nastavena a bod pro její hodnotu je barevných obsazen, je nastavena na nejbližší vyšší bod
 2. je-li více barevných koulí, které mají body pro nastavení obsazené, má koule s vyšší bodovou hodnotou přednost
 3. jsou-li všechny body obsazeny, barevná koule musí být nastavena nejblíže k bodu její hodnoty a hornímu mantinelu
 4. v případě černé a růžové, kdy plocha mezi bodem a horním mantinelem je obsazena, může být koule nastavena na centrální čáru nejblíže před bod její hodnoty

7. Dotýkající se koule

 1. dotýká-li se Cue-ball jiné koule, rozhodčí je povinen ohlásit "dotýkající se koule"
 2. hráč v náběhu je povinen hrát od této koule
 3. žádné tresty se neudělují, hraje-li hráč od koule, v následujících případech
  - koule není na řadě
  - koule je na řadě a hráč ohlásí tuto kouli
  - koule je na řadě a hráč ohlásí a zasáhne jako první jinou kouli

8. Koule na kraji kapsy

 1. koule spadlá do kapsy bez zásahu jinou koulí se znovu nastavuje na stejné místo
 2. mohla-li být zasažena koulí, kterou obsahoval strk, všechny koule se znovu nastaví a strk se opakuje
 3. jestliže koule balancuje na kraji kapsy a následně do ní spadne, nenastavuje se

9. Free ball

 1. po faulu, je-li koule "snookerována", rozhodčí ohlásí free ball
 2. pro další strk může hráč označit jakoukoliv kouli jako kouli na řadě
 3. pro takový strk má označená koule bodovou hodnotu koule na řadě
 4. faul je, když Cue-ball
  - nezasáhne označenou kouli jako první
  - v případě růžové a černé je "snookerována" free ball
 5. je-li free ball utopena
  - je znovu nastavena a
  - bodová hodnota koule na řadě je skórující

10. Fauly

 1. je-li dosaženo faulu
  - rozhodčí je povinen ohlásit faul a postihnout hráče v náběhu
  - nebude-li tak učiněno rozhodčím nebo soupeřem před dalším strkem, je faul prominut
  - nesprávně nastavené koule zůstávají na svých místech, koule mimo stůl, musí být správně nastaveny
  - všechny body dosažené před faulem jsou skórující
  - další strk je prováděn z pozice Cue-ball
 2. v případě více než jednoho faulu v jednom strku se započítává nejvyšší dosažený bodový postih
 3. hráč, který dosáhl faulu
  - je postižen předepsaným počtem bodů (body jsou přičteny soupeři)
  - hraje znovu, vyžaduje-li to soupeř
  - při porušení pravidla III. 3.k) hraje viník znovu z originální pozice, vyžaduje-li to soupeř

11. Tresty

následující situace jsou fauly a jsou trestány čtyřmi body nebo více

 1. hodnota koule na řadě: strk
  - koule není v klidu (II. 6.)
  - strčení Cue-ball vícekrát než jednou (II. 6.)
  - obě nohy nad podlahou (II. 6.)
  - mimo náběh (III. 3.)
  - nesprávně z ruky (III. 4.)
  - Cue-ball mine všechny koule (III.3.)
  - Cue-ball spadne do kapsy (III.3.)
  - snookers free ball (III.9.)
  - skok (II.19.)
 2. hodnota koule na řadě
  - koule, která není na řadě, padne do kapsy (III.3.)
  - Cue-ball zasáhne jako první kouli, která není na řadě (III.3.)
  - tlačený strk (II.18.)
  - strk s nesprávně nastavenou koulí (II.11.)
  - dotek koule jinak než špicí tága (II.6.)
  - vyskočení koule ze stolu (II.13.)
 3. bodová hodnota koule na řadě nebo vyšší bodová hodnota koulí, které Cue-ball zasáhla současně (III.5.)
 4. sedmibodový trest
  - po utopení červené koule proveden faul před nahlášením koule na řadě
  - použije koule mimo stůl (např. měření vzdálenosti od mantinelu)
  - hraje červenou kouli mimo pořadí
  - použije jako Cue-ball jinou kouli než bílou

12. Pohyb koule bez zásahu hráče

koule, která se pohne bez zásahu hráče v náběhu, je znovu nastavena rozhodčím

13. Mat

uzná-li rozhodčí matovou situaci, musí varovat hráče; nevyřeší-li situaci během krátké chvíle, prohlásí hru za nerozhodnou

Hráči

1. Mrhání časem

uzná-li rozhodčí neúměrnou časovou prodlevu před strkem, popř. během náběhu, upozorní hráče na možnost diskvalifikace

2.Nepřístojné chování

za odepření pokračovat v partii nebo za chování, které podle názoru rozhodčího je úmyslné nebo vytrvale nepřístojné, bude hráč vyloučen ze hry.

3. Tresty

je-li hra ukončena podle předcházejících pravidel (IV. 1.,2.), viník
- prohrává sadu
- ztrácí všechny dosažené body
- soupeř si připisuje body za všechny koule, které jsou na stole (červená = osm bodů)

4.Nehrající

se vyvaruje, pokud se hraje, stání nebo pohybu v jeho zorném poli, měl by sedět nebo stát dostatečně daleko od stolu

5. Nepřítomnost

- opuštění místnosti, kde se hraje, musí mít důvod - bude následně posouzeno
- při opuštění místnosti může hráč určit zástupce, který bude střežit jeho zájmy a, bude-li to nezbytné, dožadoval se uznání faulu.

Úředníci

1. Rozhodčí

 1. rozhodčí musí
  - být solidním soudcem a plně ovládat pravidla
  - zasáhnout, kdykoliv vidí rozpor
  - na žádost hráče vyčistit Cue-ball
 2. rozhodčí nesmí
  - odpovídat na otázky, které nejsou v pravidlech
  - dát jakékoliv znamení hráči týkající se hry
  - svým chováním ovlivňovat hladký průběh hry
 3. má právo porady s diváky

2. Marker

zapisuje skóre a je nápomocen rozhodčímu při plnění jeho povinností


Poznámky

 • koule nebo celá sada může být vyměněna pouze na popud hráčů nebo rozhodčího
 • hráč má právo nastavit i sejmout podpěru ze stolu a odpovídá za to
 • na dotaz rozhodčího musí hráč označit kouli na řadě
 • je právem hráče v náběhu přesvědčit se o správném nastavení všech koulí
 • červené koule se nikdy nenastavují; mimo situace, kdy soupeř může těžit z faulu
 • může být proveden skok o mantinel
 • hráč, který provádí první strk, se střídá vždy po hře
 • souhrn skóre se provádí pouze v případě nerozhodného počtu vyhraných sad
 • na dotaz o správnosti nastavení koulí je rozhodčí povinen odpovědět
 • skončí-li Cue-ball za hranou koulí na odvrácené straně této koule, i když se během své dráhy dotkla této koule, je to považováno za jump (skok)
 • pokud Cue-ball přeskočí hranou kouli až po nárazu do mantinelu, může být strk považován za správný
 • rozhodčí nesmí odpovídat na otázky týkající se rozdílu ve skóre
 • na žádost hráče v náběhu mohou rozhodčí nebo marker pohnout některým ze svítidel nebo je přidržet, aby nepřekáželo ve hře

 

TOPlist